Når vi arbejder eller lever sammen, skal vi arbejde bevidst for at spille hinanden bedre. Det sker ikke af sig selv, for vi forstår alle verden ud fra vores egen vinkel. 

Vi er født med en evne til at kæmpe for egne behov. Det er godt, når vi skal overleve. I et team kan det, når det går galt, resultere i at vi går under med mistrivsel og dårlige resultater.

En proces med mig, som jeres teamcoach, kan hjælpe jer til at blive et team der trives og lykkes. Inden processen igangsættes lægger vi en plan for jeres forløb ud fra jeres ressourcer og udfordringer. Vi er sparringspartnere hele vejen med forskellige roller mod det samme mål.

Mit mål igennem forløbet er, at I ikke bare løser jeres nuværende udfordringer eller konflikter, men at I gennem læringen trænes til at møde kommende udfordringer mere bevidst og med redskaber til at håndtere dem.

Forløbet vil være sammensat af undervisning, dialog, diskussion, reflektion og praktiske øvelser.

Som jeres teamcoach benytter jeg aktivt observation, feedback, humor, fortællinger, erfaringer, ejerskab, motivation og udfordrer såvel teamet og som enkeltpersoner. Alt sammen i en tryg og respektfuld atmosfære.

web_team.jpg

Forløbet kan give jer:

• Arbejdsglæde
• Arbejdsro
• Effektivitet
• Mindre sygefravær
• Godt samarbejde
• God kommunikation
• Ejerskab
• Ansvarlig adfærd
• Gode resultater
• Kreativitet
• Kendskab og forståelse for hinanden

I forbindelse med etablering af nye medarbejderteams, affødte dette nogle samarbejdsudfordringer blandt medarbejderne. Jeg valgte derfor at sende medarbejderne til coaching hos Tina Bruhn som er tilknyttet “Godt I gang” i Randers Kommune. De modtog både coaching som samlet team og individuelle sessioner. Tina har på en yderst professionel, tillidsbaseret og anerkendende måde håndteret både medarbejdernes udfordringer og samtidig givet mig konstruktiv feedback ift. balancen mellem at varetage medarbejdernes individuelle tarv og samtidig fungere som leder og arbejdsgiver for alle medarbejderne. Jeg kan se effekten af Tinas arbejde, hvor medarbejderne både har fået fornyet indsigt og konkrete værktøjer til at håndtere samarbejdsudfordringer på arbejdspladsen. Medarbejderne er kommet styrket igennem processen og samarbejdet i teamet er bestyrket væsentligt. Jeg medgiver derfor mine bedste anbefalinger.
— Susanne Stenkær Ravnkilde

Priser for teamcoaching

For at sikre en givende proces, vil sessionerne altid være af minimum 2 timers varighed.
Jeg anbefaler flere sessioner, da det er mellem sessionerne at læringen sker.

Opstartsmøde med leder af 1 times varighed er inkluderet i prisen
Timepris: 2.500 kr
Opfølgningsmøde af 1 times varighed: 800 kr

Alle priser er inkl. moms


 

Er det noget andet du søger? Bruhn Coaching tilbyder også individuel coaching til dig, der vil skabe forandring samt coaching og støtte til dig, der er i sorg og krise:

Individuel.jpg

Til dig der vil noget andet

Erkendelsen af at du ikke er der, hvor du gerne vil være er dit udgangspunkt og din drivkraft til at komme derhen hvor du ønsker. Den efterfølgende proces er jeg erfaren i at facilitere dig i.

web_sorg.jpg

Til dig der er i sorg & krise

Når du mister er du udsat for en uønsket forandring
og sorgen og krisen er en reaktion på det. En helt naturlig reaktion. Alligevel kan du have brug for hjælp til at komme godt videre.