Når vi arbejder eller lever sammen, skal vi arbejde bevidst for at spille hinanden bedre. Det sker ikke af sig selv, for vi forstår alle verden ud fra vores egen vinkel. 

Vi er født med en evne til at kæmpe for egne behov. Det er godt, når vi skal overleve. I et team kan det, når det går galt, resultere i at vi går under med mistrivsel og dårlige resultater.

En proces med mig, som jeres teamcoach, kan hjælpe jer til at blive et team der trives og lykkes. Inden processen igangsættes lægger vi en plan for jeres forløb ud fra jeres ressourcer og udfordringer. Vi er sparringspartnere hele vejen med forskellige roller mod det samme mål.

Mit mål igennem forløbet er, at I ikke bare løser jeres nuværende udfordringer eller konflikter, men at I gennem læringen trænes til at møde kommende udfordringer mere bevidst og med redskaber til at håndtere dem.

Forløbet vil være sammensat af undervisning, dialog, diskussion, reflektion og praktiske øvelser.

Som jeres teamcoach benytter jeg aktivt observation, feedback, humor, fortællinger, erfaringer, ejerskab, motivation og udfordrer såvel teamet og som enkeltpersoner. Alt sammen i en tryg og respektfuld atmosfære.

web_team.jpg

Forløbet kan give jer:

• Arbejdsglæde
• Arbejdsro
• Effektivitet
• Mindre sygefravær
• Godt samarbejde
• God kommunikation
• Ejerskab
• Ansvarlig adfærd
• Gode resultater
• Kreativitet
• Kendskab og forståelse for hinanden

Vi er et team i forandring, og skal agere i en evig omskiftelig hverdag. Derfor bad vi Tina om hjælp. Vi bruger Tina forebyggende og inden der opstår uoverskuelige problemer. Tina formår at holde sig fuldstændigt neutral og skabe et rum, hvor vi som team føler os trygge. Derfor har vi mulighed for at sige det, som er vigtigt lige nu, og vi udfordres på vores måder at tænke og agere på. Efter hver session er vi altid helt høje, og flyver på en lyserød sky. Det giver os så meget som team.
— Iben Lundager, projektleder

Priser for teamcoaching

For at sikre en givende proces, vil sessionerne altid være af minimum 2 timers varighed.
Jeg anbefaler flere sessioner, da det er mellem sessionerne at læringen sker.

Opstartsmøde med leder af 1 times varighed er inkluderet i prisen
Timepris: 2.500 kr
Opfølgningsmøde af 1 times varighed: 800 kr

Alle priser er inkl. moms


 

Er det noget andet du søger? Bruhn Coaching tilbyder også individuel coaching til dig, der vil skabe forandring samt coaching og støtte til dig, der er i sorg og krise:

Individuel.jpg

Til dig der vil noget andet

Erkendelsen af at du ikke er der, hvor du gerne vil være er dit udgangspunkt og din drivkraft til at komme derhen hvor du ønsker. Den efterfølgende proces er jeg erfaren i at facilitere dig i.

web_sorg.jpg

Til dig der er i sorg & krise

Når du mister er du udsat for en uønsket forandring
og sorgen og krisen er en reaktion på det. En helt naturlig reaktion. Alligevel kan du have brug for hjælp til at komme godt videre.